Příprava na zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz je podle zákona o zbraních „veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení“. Popisu zbrojního průkazu a práv a povinností jeho držitele se věnuje hlava IV zákona o zbraních.

Skupiny zbrojního průkazu

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se zbrojní průkaz dělí do pěti skupin:

 • A – ke sběratelským účelům
 • B – ke sportovním účelům
 • C – k loveckým účelům
 • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání (sloučené skupiny D a E podle starého zákona)
 • E – k ochraně života, zdraví nebo majetku (sloučené skupiny F a G podle starého zákona)
 • F – k provádění pyrotechnického průzkumu

Skupiny zbrojního průkazu se mohou v zahraničí dělit na další skupiny. Spojené státy americké a Velká Británie dělí je například dělí do dvou skupin:

 • A) Jednoruční (Pistole,revolvery…)
 • B) Dvojruční (Pušky…)

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz lze vydat osobě, která splňuje tyto podmínky:

 • věková hranice
 • bezúhonnost a spolehlivost
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Co potřebujete k získání ZP:

 • Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti (vč. evidenčního čísla, pod kterým lékař vystavené potvrzení eviduje). Platnost vydaného potvrzení je 3 měsíce.
 • Vyplněnou přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti (obdržíte na příslušném oddělení PČR, případně stáhnete a vytisknete na stránkách: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d
 • Kolek v hodnotě 100 Kč (zakoupíte na České poště)
 • S vyplněnou přihláškou, kolkem a potvrzením o zdravotní způsobilosti, navštívíte příslušné oddělení PČR (dle Vašeho trvalého bydliště), kde dokumenty předáte a požádáte o vykonání zkoušky na střelnici ve Staré Bělé.
 • Na tel. čísle 776 896 630 se poté přihlásíte na přípravné kurzy, které pro zájemce pořádáme.

Poplatky spojené se získáním ZP:

 •   100 Kč – kolek přiložený k přihlášce ke zkoušce
 • 1700 Kč – zkouška na střelnici Stará Bělá
 •   850 Kč – opakování neúspěšně vykonané zkoušky na střelnici Stará Bělá (jen pro žadatele, kteří neuspěli při první zkoušce na střelnici Stará Bělá)
 •   600 Kč – poplatek pro zkušebního komisaře
 •   700 Kč – 1 přípravný kurz
 •   700 Kč – poplatek za každou skupinu dle přihlášky (A, B, C, D, E) (uhradíte na PČR po úspěšném vykonání zkoušky)
 • Další správní poplatky podle zákona o zbraních https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-poplatky-za-ukony-podle-zakona-o-zbranich-platne-od-1-srpna-2017.aspx

Odkazy na stránky s testovými otázkami:

ZA ÚSPĚŠNĚ VYKONANOU ZKOUŠKU NA NAŠÍ STŘELNICI OBDRŽÍ KAŽDÝ UCHAZEČ MALÝ DÁREK!