Příprava na zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz je podle zákona o zbraních „veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení“. Popisu zbrojního průkazu a práv a povinností jeho držitele se věnuje hlava IV zákona o zbraních.

Skupiny zbrojního průkazu

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se zbrojní průkaz dělí do pěti skupin:

 • A – ke sběratelským účelům
 • B – ke sportovním účelům
 • C – k loveckým účelům
 • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání (sloučené skupiny D a E podle starého zákona)
 • E – k ochraně života, zdraví nebo majetku (sloučené skupiny F a G podle starého zákona)
 • F – k provádění pyrotechnického průzkumu

Skupiny zbrojního průkazu se mohou v zahraničí dělit na další skupiny. Spojené státy americké a Velká Británie dělí je například dělí do dvou skupin:

 • A) Jednoruční (Pistole,revolvery…)
 • B) Dvojruční (Pušky…)

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz lze vydat osobě, která splňuje tyto podmínky:

 • věková hranice
 • bezúhonnost a spolehlivost
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Další informace ke zbrojnímu průkazu

Zdroj: Wikipedia a Střelnice.org